گروه سرمایه گذاری تیام

شرکت تيام فعالیت رسمی خود را از سال 1374 در زمينه فناوری اطلاعات آغاز نمود. فعالیتهای شرکت از طریق واردات تجهيزات شبکه از قبيل انواع کابل و اتصالات مسی و فيبر نوری گسترش يافت. پس از گذشت چند سال، شرکت فعالیت جدید خود را در زمینه تولید رک های شبکه آغاز نمود. تیام در سال 1387 اقدام به ایجاد یک گروه سرمایه گذاری در زمینه های دیگری از جمله ساختمان سازی و امور کشاورزی نمود. هدف از تشکیل گروه سرمايه گذاری تيام افزايش منافع سهامداران، كاركنان و جامعه با بکارگیری مديريت کارآمد و ارتقاء و بهره برداری از دارائیهای مشهود و نامشهود با سرمايه گذاري در زمینه های جديد و سودآور می باشد.